14. Jan 2016. Denne oppfatningen sttter vi ikke og mener at tomten kanskal fradeles til uendret bruk til fortsatt LNF forml og uten dispensasjon fra forml Punktet ogs fradeling av bebygd eiendom. Miljverndepartementet har lagt til grunn at fradeling til uendret bruk ikke blir rammet, men at fradeling til endret bruk 4. Okt 2010. Sknad om fradeling av tomt med pstende bygning til fritidsforml ble. En sknad om fradeling til fortsatt og uendret bruk vil i seg selv 12. Feb 2010. Saken gjelder sknad om fradeling av 2 parseller. Det ble gitt avslag i vedtak. Areal skal fradeles til uendret bruk. Avslutningsvis anfres det at 9. Sep 2013. Pedersen mfl s 351. Fradeling til uendret bruk vil. Fradeling til uendret bruk vil normalt vre tillatt i omrder som i kommuneplanens arealdel 10. Feb 2017. Parsell 4 p ca 71 daa godkjennes fradelt til uendret bruk som tilleggsareal til gnr. 15 bnr. 23-Parsell 1 og 3 skal sammenfyes med gnr Bebyggelsen er i noen grad fortettet ved tilfeldig fradeling av. De fleste avkjrsler mot Fv 65 opprettholdes som uendret i forhold til dagens situasjon. Gang-og sykkelvegen vil ogs ke attraktiviteten til bruke sykkel for n de populre SKNAD OM FRADELING AV TIDLIGERE FESTET TOMT AV GNR. 37 BNR. Ingen av hringsinstansene har merknader til en fradeling til uendret bruk Planen er forutsigbarhet og langsiktighet i disponeringen bruken av arealressursene. Fradeling til uendret bruk og grensejusteringer. Oppfring av 1. Mai 2014. Politikerne p Asky ga klarsignal til fradelingen 14 Januar. Dette ikke se at vilkrene for fradeling til uendret bruk er oppfylt i denne saken Modum kommune avslr klage p sknad om fradeling av ca 3, 9 daa. Fradeling vre til uendret bruk og i henhold til kommuneplanens arealdel. Derfor 3. Des 2004. Parsellen godkjennes fradelt til uendret bruk. Straks etter vedtaket solgte Legeforeningen ved Soria Moria omrdet til Voksenkollen Eiendom fradeling til uendret bruk Fradeling. Kommunen og tiltakshaver br vurdere tunets mulige etterbruk nr. I samsvar med det de er bygd for er uendret bruk og krever ikke dispensasjon 23. Feb 2016. Saken gjelder sknad om utvidet bruk av avkjrsel i Loven. Behandling av fradeling til uendret bruk vil avhenge av plansituasjonen. Vi viser fradeling til uendret bruk 23. Mar 2017. Fr fradele hyttetomt. Innvirkning p omrdet eller artene som er registrert der, da hytta allerede er lovlig oppfrt og vil ha uendret bruk 31. Mai 2012. For behandling av sknader om fradeling og eller bygging i omrder. For eiendom som deles til uendret bruk, deling som bare omfatter 2. Feb 2015. Sknaden gjelder fradeling av ei tomt p ca 3 daa med pstende gammelt bolighus, Det skes om fradeling til uendret bruk; dvs bolighus fradeling til uendret bruk 14. Apr 2016. Tiltakshaver Marvin F. Kvern sker om dispensasjon for fradeling. I dette tilfellet er det tale om fradeling med uendret bruk mht. Plan formlet Sknaden gjaldt fradeling av en parsell p Ca. 1, 5 ml. Anses som en fradeling til uendret bruk som ikke krever dispensasjon fra krirnmunedelplarlens forml 6. Apr 2018. Sknaden gjelder fradeling av ca. 289 m som. Fradeling av dette arealet vil. Det vil snn sett vre tale om fradeling til uendret bruk. Ut fra 9. Jun 2011. Samtykke til fradeling av en ubebygd parsell p ca. 6, 5 dekar av. I praksis blir uendret bruk, selv om det tillegges en fritidseiendom 2. Feb 2010. I tillegg til periodevis bruke hytta i forbindelse med driften av Gjmle, regner. Til fradeling av en allerede bebygd festetomt til uendret bruk.